Afbeelding invoegen

■ Stand-alone deeltjesteller
■ Voor APK doeleinden
■ Eenvoudige bediening
■ Nederlands product
■ Introductie vanaf 2020
■ Geen nul-emissie benodigd
■ Optioneel windows software

Afbeelding invoegen
Hypermoderne automotive deeltjesteller ook PN-meter genoemd. De AEM maakt gebruik van de Corona discharge techniek daarbij worden deeltjes geïoniseerd, oftewel geladen d.m.v. een hoogspanning, we noemen deze testers Ionisation Particle Counters. Wanneer alle geladen deeltjes door een meetcel gaan kan de hoeveelheid lading gemeten worden. Hierna wordt deze lading omgerekend naar het aantal deeltjes dat door de meetcel gaat.  

Deze deeltjesteller is zeer geavanceerd en beschikt over uiterst moderne technieken die in staat zijn om de kleine nanodeeltjes te detecteren. De deeltjes worden aangegeven in #/cm3 (deeltjes per kubieke cm). Een dieselmotor met goedwerkend roetfilter stoot minder dan 20.000 deeltjes uit. Een dieselmotor met defect filter kan miljoenen deeltjes uitstoten!

De AEM deeltjesteller beschikt over een meetbereik tot  5.000.000#/cm3 daardoor is het bovenstaande geen enkel probleem voor de TEN AEM deeltjesteller!
 
 
De TEN AEM deeltjesteller!
Na het aanschakelen van de TEN AEM deeltjesteller voert de tester een systeemtest uit, de Initialisatie. Gedurende deze test hoort u dat de diverse onderdelen worden geactiveerd. Na de Initialisatie begint de AEM aan de opwarming van de interne inlaatgasverwarming. Vanaf een 'koude' start betreft de opwarmtijd circa acht minuten. Echter, is de verwarming al op temperatuur, dan zal de opwarmtijd dynamisch worden berekend en aangepast.

In het hoofdmenu van de AEM kunt u de verschillende menu items selecteren met behulp van de ▲ en ▼ toetsen. In dit hoofdmenu zijn de volgende items beschikbaar APK-Meting, Standaardmeting, Lektest, Systeeminfo, Servicemenu. Onderstaand ziet u enkele items kort toegelicht.

APK-MetingOfficiële APK-meting die wordt uitgevoerd volgens de eisen van de RDW, die vanaf
2021 gelden voor dieselvoertuigen die door de fabrikant standaard zijn voorzien van een roetfilter (DPF). 

DET voertuig                 PN-limietwaarde 
Voor 01-10-2015       1000  k#/cm3
DET staat voor Datum Eerste Toelating van het voertuig. Het betreft dus de voertuigen die zijn geregistreerd vóór 2015 (normaliter Euro 5A en 5B voertuigen). 

DET voertuig                 PN-limietwaarde
Na 31-12-2014       250  k#/cm3
Dit zijn voertuigen die zijn geregistreerd na 31 december 2014 (normaliter Euro 5B en Euro 6)

Na het kiezen van de juiste grenswaarden begint de tester met de automatische nulpuntskalibratie en kunt u de verwarmde opnamesonde in de uitlaat steken. Na 15 seconden stabiliseren start de AEM automatisch de emissiemeting oftewel de registratie. Ook de registratieperiode duurt 15 seconden. De AEM berekent automatisch het gemiddelde van alle meetwaarden en wordt als resultaat aan u getoond. Afhankelijk van het resultaat volgt de melding: Test geslaagd of Test niet geslaagd!    

Tijdens het stabiliseren of het meten kan de AEM een dermate hoge deeltjesconcentratie meten die twee maal de maximale toegestane concentratie overschrijdt! Dit is waarschijnlijk te wijten aan een kapot roetfilter of andere bijzondere toestand van het voertuig (bijvoorbeeld regeneratie). Om vervuiling van de tester te voorkomen, wordt de meting automatisch afgebroken. Op het resultaatscherm zal worden vermeld dat de test niet is geslaagd. Immers, de test is niet geheel afgerond.


StandaardmetingContinue meting voor diverse testdoeleinden. Pré-APK, of gewoon om een lekkage aan het uitlaatsysteem op te sporen. Na een reparatie of geforceerde regeneratie van het DPF. 
De standaardmeting duurt maximaal 900 seconden oftewel 15 minuten. U ziet de tijdsindicatie per seconde teruglopen. Zodra de tijdsindicatie op 0 staat wordt wederom automatisch een nulpuntskalibratie uitgevoerd. Vervolgens kunt u weer 900 seconden meten.


Lektest  Test om het complete flowsysteem van de AEM, vanaf de opnamesonde tot en met de pomp, te testen op gasdichtheid. Tijdens de lektest wordt de opnamesonde afgesloten en door de pomp een vacuüm gecreëerd. Tijdens de 15 seconden durende test mag de lekkage niet meer dan 60 hPa bedragen. Lekdichtheid wordt maandelijks gecontroleerd of kan indien indien gewenst op elk tijdstip handmatig via het hoofdmenu worden uitgevoerd. 
 
 
Hoe werkt een deeltjesteller?

De huidige roetmeting zoals wij deze in de Nederlandse APK kennen wordt uitgevoerd bij een vrije acceleratie. Het gaspedaal dient maximaal ingetrapt te worden en zo wordt de maximale rookemissie gemeten. Zeker in de beginjaren van de roetmeting leverde dit veel ergernissen en problemen op. Met de nieuwe deeltjesteller is deze vrije acceleratie verleden tijd. Een deeltjesteller meet bij stationair toerental en zal dus vriendelijker in het gebruik zijn. Uiteraard zal voor de meting de motor wel op bedrijfstemperatuur moeten zijn, dit om een correcte werking van het roetfilter te garanderen. Een aparte toerental meting zal niet noodzakelijk zijn. 
 

Tot slot is de verwachting dat een 0-emissie unit niet benodigd is voor de deeltjesteller. Het uitvoeren van een deeltjes meting zal dus een stuk eenvoudiger worden.

  Afbeelding invoegen